Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi Hibe Programı Başvuru Kapanış Tarihinin Uzatılması

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası tarafından uygulanan "Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi Hibe Programı" başvuruları için 17 Aralık 2021 tarihinde Proje Teklif Çağrısına çıkılmıştır. Başvuruların sunulması için belirlenen kapanış tarihi 2 Şubat 2022’den 28 Şubat 2022 (saat 17.00)'ye uzatılmıştır.  

Bu doğrultuda güncellenen proje takvimine buradan ulaşılabilir. Yapılan değişiklikleri gösteren zeyilname metnini (corrigendum) incelenebilir.

17 Aralık 2021 tarihinde ilan edilen Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi Hibe Programı kapsamında potansiyel başvuru sahiplerinden gelen sorular cevapları ile birlikte Sıkça Sorulan Sorular sayfasında derlenerek yayınlanmıştır.

İlgili İçerikler

Faaliyet Alanlarımız

Proje Danışmanlığı

Proje Danışmanlığı hizmeti içerisinde 4 aşamalı bir yol izlemekteyiz;

1.1 Proje fikrinin genel hatlarıyla projeye dönüştürülmesi, projeyi değerlendirecek programı takip etme ve/veya bulma, proje başvurusunun nereye ve nasıl yapılacağı konusunda rehberlik ve yönlendirme gibi hizmetler sunmaktayız.

1.2. Fikrinizi projelendirip sizin adınıza projeyi yazma ve projenizin başvurusunu yapma

1.3. Kabul edilen projenizin uygulaması sırasında danışmanlık hizmeti sağlama ve gerektiğinde birebir iş takibini yapma

1.4. Uygulaması tamamlanan projenin ara ve/veya nihai raporunun hazırlanması ve teslim edilmesi konusunda danışmanlık yapmak ve/veya doğrudan işi üstlenmek

Yukarıdaki maddelerde bahsi geçen her bir hizmeti ayrı ayrı veya birden fazla hizmeti aynı anda sağlayabiliriz.

Talep edilmesi durumunda PCM – Proje Döngüsü Yönetimi eğitimi de vermekteyiz.

Haber ve Duyurular