2022 Yılı PRODES Programı için Dikkat Edilmesi Gerekenler

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü; toplumsal örgütlenmeyi destekleyerek katılımcı demokrasinin kökleşmesine ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmayı vizyon olarak benimsemiştir. Bu doğrultuda, çağdaş dünya ile bütünleşmiş güçlü bir sivil toplum oluşumuna katkıda bulunmayı, mevzuatın etkin ve doğru kullanımını sağlamayı amaç edinen Genel Müdürlüğümüz, sivil toplum kuruluşlarına ve diğer tüm muhataplarına güler yüzle ve kaliteli hizmet sunmayı hedeflemiştir. 
İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, kamu ile olan ilişkilerinin artırılması ve karar alma mekanizmalarına aktif katılım sağlanması gibi çeşitli amaçlarla derneklerin faaliyetlerini desteklemektedir.
10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 29 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan ve 03/07/2006 tarihli ve 2006/10656 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dernek, Vakıf, Birlik Kurum, Kuruluş, Sandık ve Benzeri Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan, “İçişleri Bakanlığı Bütçesinden Derneklere Yardım Yapılması Hakkında Yönerge” çerçevesinde, dernekler ile derneklerin kurduğu federasyon ve konfederasyonlara proje yardımı yapılabilmektedir. 
Bu kapsamda, proje başvurusu, yürütülmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde takip edilmesi amacıyla kısa adı “PRODES” olan “Proje Destek Sistemi” kurumsal yazılımı Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatı ile dernek ve üst kuruluşlarının kullanıma açılmıştır.

PRODES Başvurusu için nelere dikkat etmeliyiz?

Her yıl Şubat ayının sonu veya Mart ayının başı gibi yayınlanan PRODES Programı'na sadece dernekler başvuru yapabilmektedir. Programa başvuru yapmayı planlayan derneklerin bir önceki yılın beyannamesini sunmuş ve onaylatmış olması gerekmektedir. Aksi halde PRODES başvuru ekranı kullanıma açılmayacaktır.

Derneğiniz için proje yazma sürecine destek olmamızı isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Turkualite Danışmanlık Medya Organizasyon: 0546 150 15 46

İlgili İçerikler

Eğitim Danışmanlığı

Faaliyet Alanlarımız

Proje Danışmanlığı

Proje Danışmanlığı hizmeti içerisinde 4 aşamalı bir yol izlemekteyiz;

1.1 Proje fikrinin genel hatlarıyla projeye dönüştürülmesi, projeyi değerlendirecek programı takip etme ve/veya bulma, proje başvurusunun nereye ve nasıl yapılacağı konusunda rehberlik ve yönlendirme gibi hizmetler sunmaktayız.

1.2. Fikrinizi projelendirip sizin adınıza projeyi yazma ve projenizin başvurusunu yapma

1.3. Kabul edilen projenizin uygulaması sırasında danışmanlık hizmeti sağlama ve gerektiğinde birebir iş takibini yapma

1.4. Uygulaması tamamlanan projenin ara ve/veya nihai raporunun hazırlanması ve teslim edilmesi konusunda danışmanlık yapmak ve/veya doğrudan işi üstlenmek

Yukarıdaki maddelerde bahsi geçen her bir hizmeti ayrı ayrı veya birden fazla hizmeti aynı anda sağlayabiliriz.

Talep edilmesi durumunda PCM – Proje Döngüsü Yönetimi eğitimi de vermekteyiz.

Haber ve Duyurular