Yerel Projeler Hibe Programı İçin İkinci Açık Çağrı

Yerel Projeler Hibe Programı, Türkiye’nin daralan sivil alanında hoşgörü, çoğulculuk, ifade özgürlüğü ve demokratik süreçlerin teşvik edilmesinde kültür-sanat alanında çalışan STK’lara, kültür üreticilerine ve aktivistlere fon sağlamayı ve alanın demokratikleşmesine katkıda bulunmayı amaçlar. 

Yerel topluluklar ve izleyiciler üzerinde etkili olan girişimlere ve bireylere ulaşma amacıyla tasarlanan Yerel Projeler Hibe Programı, sosyal sorunları mercek altına alan ve diyaloğu teşvik eden kültürel projeleri kapsamlı ve esnek bir yapıda uygulamayı hedefler.

Yapısal Destek Hibe Programı, kuruluşların bağımsız olarak faaliyet gösterme kapasitesini geliştirmeyi ve faaliyetlerini sürdürmelerini amaçlar. Program, hem büyükşehirler hem de bu merkezler dışında faaliyet gösteren kültür-sanat alanındaki kuruluşlara, profesyonellere ve ilgili sivil toplum çalışmalarına kapasite artışına yönelik konularda mali destek sağlar. 

Kültürel projelerin hayata geçirilmesi, büyük ölçüde diyalog, sunum ve izleyici olanağı sağlayan mekân ve ortamların erişilebilirliğine bağlıdır. Kültür-sanat buluşmaları ve işbirlikleri için bağımsız aktörlerin erişebileceği yeni ve iyileştirilmiş alanların sağlanması sonucunda daha geniş bir izleyici kitlesinin proje ve etkinliklere katılması hedeflenir.

Kentler Arası Ağ Geliştirme Hibe Programı, Ankara, İstanbul ve İzmir gibi ana kültürel merkezlerin ötesinde farklı aktörler arasındaki diyaloğun ve işbirliğinin geliştirilmesine odaklanır. Türkiye genelinde merkeziyetçi olmayan bir etkileşimi ve ağ oluşturmayı teşvik eden bu programın amacı, şehirlerarası büyük ölçekli projelerin uygulanması ve farklı şehirlerden kültürel aktörlerin bu projelere dahil edilmesidir. 

Coğrafi kapsayıcılığı ve çeşitliliği sağlamak için İstanbul, Ankara veya İzmir’den yapılan başvurular için iştirakçiler diğer şehirlerden olmalıdır.

Sanatsal Üretim Fonu, 25-45 yaş arasındaki sanatçılara ve onların yer aldığı sanatçı kolektiflerine görsel sanatlar alanında üretecekleri sanat eserleri için hibe desteği sağlar. Sanatsal Üretim Fonu kapsamında, sanatçılara proje fikirlerini gerçekleştirirken kültür sanat alanından ve akademik çevreden yetkin mentorlar eşlik eder. Böylece projeye davet edilen sanatçılara danışmanlık, deneyim paylaşımı, kültürel altyapı geliştirme, ağ kurma ve uluslararası sanat dünyasına erişim olanağı sağlanması hedeflenir. 

Program, Ankara, İstanbul ve İzmir’in ötesinde geniş bir coğrafyada kariyerinin başındaki sanatçıları odağına alır. 

Daha fazla detay ve program rehberi için burayı tıklayınız.

İlgili İçerikler

Eğitim Danışmanlığı

Faaliyet Alanlarımız

Proje Danışmanlığı

Proje Danışmanlığı hizmeti içerisinde 4 aşamalı bir yol izlemekteyiz;

1.1 Proje fikrinin genel hatlarıyla projeye dönüştürülmesi, projeyi değerlendirecek programı takip etme ve/veya bulma, proje başvurusunun nereye ve nasıl yapılacağı konusunda rehberlik ve yönlendirme gibi hizmetler sunmaktayız.

1.2. Fikrinizi projelendirip sizin adınıza projeyi yazma ve projenizin başvurusunu yapma

1.3. Kabul edilen projenizin uygulaması sırasında danışmanlık hizmeti sağlama ve gerektiğinde birebir iş takibini yapma

1.4. Uygulaması tamamlanan projenin ara ve/veya nihai raporunun hazırlanması ve teslim edilmesi konusunda danışmanlık yapmak ve/veya doğrudan işi üstlenmek

Yukarıdaki maddelerde bahsi geçen her bir hizmeti ayrı ayrı veya birden fazla hizmeti aynı anda sağlayabiliriz.

Talep edilmesi durumunda PCM – Proje Döngüsü Yönetimi eğitimi de vermekteyiz.

Haber ve Duyurular