Açık Teklif Çağrısı: UN Women Türkiye Türkiye’de Kadın Haklarının ve Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi için STK’ların Kapasitelerinin ve Çok Paydaşlı İşbirliklerinin Güçlendirilmesi

un-women.jpg

Hibe Başlığı (İngilizce): UN Women Strengthening civil society capacities andmulti-stakeholder partnerships to advance women’s rights and gender equality in Turkey

Proje Başına Hibe: 100.000 – 150.000 $

Sektör: Sivil Toplum, Toplumsal Dayanışma, Diğer

Program: UN Women (United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women)

Yayınlanma Tarihi: 19/04/2022

Son Başvuru Tarihi: 17/06/2022

KAPSAM VE AMAÇ

UN Women Türkiye tarafından Nisan 2021 ile Mart 2024 arasında Avrupa Birliği desteği ile yürütülen “Türkiye’de Kadın Haklarının ve Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi için STK’ların Kapasitelerinin ve Çok Paydaşlı İşbirliklerinin Güçlendirilmesi” projesi, Sivil Toplum Kuruluşlarının toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın haklarına yönelik dönüştürücü değişiminin aracıları olarak, STK’ların yeteneklerinin artırarak toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini azaltmayı amaçlamaktadır.

Program ile kadın hakları alanındaki ve/veya kadın liderliğindeki sivil toplum kuruluşları ile Türkiye’deki diğer hak temelli STK’ların, Türkiye’nin ulusal ve uluslararası taahhütleri doğrultusunda ve COVID-19’un etkilerini de dikkate alarak kadın ve kız çocuklarının haklarını geliştirmek için kaynak ve kapasitelerini artırması amaçlanmıştır.

Öncelikler

  • Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin sonlandırılması
  • Kadınların ekonomik açıdan güçlenmesi
  • İklim eylemlerinde kadın liderliği ve kadınların katılımının sağlanması

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında gençlerin dönüştürücü rollerinin desteklenmesi

UYGUNLUK & KATILIM KOŞULLARI          

4. lot dışındaki lotlar için kadınların lider olduğu veya kadın hakları alanında çalışan STK’ların başvurularına öncelik verilecektir. 4. Lot içinse gençlerin lider olduğu veya gençlik alanında faaliyet gösteren STK’ların başvuru yapması beklenmektedir.

FİNANSMAN & KAYNAK TAHSİSİ

Bu teklifin bütçe aralığı, Türk Lirası olarak sunulmak üzere en az 100.000 ABD Doları ve en fazla 150.000 ABD Doları tutarında olmalıdır.

ZAMAN ÇİZELGESİ 

Son başvuru tarihi 17 Haziran 2022’dir. 

Detaylı bilgi ve olası güncellemeler için tıklayınız.

 

İlgili İçerikler

Faaliyet Alanlarımız

Proje Danışmanlığı

Proje Danışmanlığı hizmeti içerisinde 4 aşamalı bir yol izlemekteyiz;

1.1 Proje fikrinin genel hatlarıyla projeye dönüştürülmesi, projeyi değerlendirecek programı takip etme ve/veya bulma, proje başvurusunun nereye ve nasıl yapılacağı konusunda rehberlik ve yönlendirme gibi hizmetler sunmaktayız.

1.2. Fikrinizi projelendirip sizin adınıza projeyi yazma ve projenizin başvurusunu yapma

1.3. Kabul edilen projenizin uygulaması sırasında danışmanlık hizmeti sağlama ve gerektiğinde birebir iş takibini yapma

1.4. Uygulaması tamamlanan projenin ara ve/veya nihai raporunun hazırlanması ve teslim edilmesi konusunda danışmanlık yapmak ve/veya doğrudan işi üstlenmek

Yukarıdaki maddelerde bahsi geçen her bir hizmeti ayrı ayrı veya birden fazla hizmeti aynı anda sağlayabiliriz.

Talep edilmesi durumunda PCM – Proje Döngüsü Yönetimi eğitimi de vermekteyiz.

Haber ve Duyurular