Organizasyon

Bu faaliyet alanı kapsamında aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız:

 • Proje faaliyeti organizasyonu
 • Toplantı organizasyonları
 • Gezi organizasyonu
 • Konferans, sergi, fuar organizasyonu
 •  

Medya ve Tanıtım

Bilgi, iletişim, sanat, eğitim, kültür ve gençlik alanında özgün videolar üreterek Youtube üzerinden BİLSEK TV kanalı aracılığıyla medya hizmeti sunmaktayız.

Sosyal medya yönetimi, web sitesi, kurum tanıtım videoları ve materyalleri, grafik tasarım, reklam gibi hizmetler sunarak kurumların ve kişilerin tanıtım çalışmasını da yürütmekteyiz.

                            

Eğitim Danışmanlığı

PDR uzmanları gözetiminde ve eşliğinde öğrencilerin ilgi, istek, yetenek ve hedefleri doğrultusunda onlar için en uygun olan çalışma programı oluşturarak alan ve okul tercihlerinde destek veriyoruz.

Ders çalışma motivasyonu olmayan, sınav başarısı sorunu yaşayan, hedeflerini belirlemekte kararsız kalan bireyler bizimle iletişime geçerek bu tür sorunlara birlikte çözüm üretebiliriz.

Bu faaliyet alanımız kapsamında yurt dışı eğitim danışmanlığı hizmeti de vermekteyiz.

Hizmetlerimizi yüz yüze ve online olarak verebilmekteyiz.

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi

Alanında uzman ve tecrübeli eğitmenlerimiz ile proje hazırlama, proje uygulama ve raporlama konusunda eğitimler vererek bireysel ve kurumsal çözümler üretmekteyiz.

PROGRAMIN AMAÇLARI:

Bu Program ile kursiyerlerin;

1. Proje, proje metni, proje fişi ve proje döngüsü kavramlarını tanımaları

2. Projenin yapısına uygun sorun, paydaş, hedef ve strateji analiz yöntemlerini tanıyarak sorun, paydaş/lar, hedef ve strateji analizi yapabilmeleri

3. Proje bileşenlerinden proje çevirimi, proje yaklaşımı, projenin amaçlarını kuralına uygun olarak hazırlama becerisi kazanmaları

4. Projelerin mantıksal çerçeve yaklaşımını kavramaları 5. Projenin göstergeleri ve doğrulama kaynaklarını kuralına uygun olarak hazırlayabilmeleri

6. Proje bütçesini gerekçeleri ile birlikte hazırlama becerisi kazanmaları

7. Projenin maliyetleri ile kaynak, araç ve gereç planlamasını eksiksiz ve kuralına uygun olarak hazırlayabilmeleri

8. Faaliyetler ve zaman planlamasını kuralına uygun olarak hazırlayabilmeleri

9. Projenin risk analizi ve varsayımlarını oluşturma, yerleştirme ve değerlendirme becerisi kazanmaları

10. Proje başvuru formları ve eklerini kuralına uygun olarak doğru bir şekilde oluşturabilmeleri

11. Projede sürdürülebilirlik, izleme ve değerlendirme vb. adımları kuralına uygun olarak gerçekleştirme becerisi kazanmaları

PROGRAM İÇERİĞİ

 • Proje Tanıtımı ve Yönetimi
 • Mevcut Durum Analizi
 • Sorun Analizi
 • Paydaşlar Analizi
 • Hedefler ve Strateji Analizi
 • Risk Analizi
 • Mantıksal Çerçeve Matrisi
 • İzleme Göstergeleri, Proje çıktıları, proje etkileri ve projeye tepkiler
 • Risk analizi, iç ve dış önlenebilir riskler, önlenemez riskler
 • Proje Bütçesi Oluşturma
 • Program Rehberini Doğru Okuma
 • Proje Başvuru Formu Üzerinde Çalışma
 • Kalkınma Ajansları Destekleri (Teknik Destek Programı)
 • Muhtemel Fon Kaynakları

Faaliyet Alanlarımız

Proje Danışmanlığı

Proje Danışmanlığı hizmeti içerisinde 4 aşamalı bir yol izlemekteyiz;

1.1 Proje fikrinin genel hatlarıyla projeye dönüştürülmesi, projeyi değerlendirecek programı takip etme ve/veya bulma, proje başvurusunun nereye ve nasıl yapılacağı konusunda rehberlik ve yönlendirme gibi hizmetler sunmaktayız.

1.2. Fikrinizi projelendirip sizin adınıza projeyi yazma ve projenizin başvurusunu yapma

1.3. Kabul edilen projenizin uygulaması sırasında danışmanlık hizmeti sağlama ve gerektiğinde birebir iş takibini yapma

1.4. Uygulaması tamamlanan projenin ara ve/veya nihai raporunun hazırlanması ve teslim edilmesi konusunda danışmanlık yapmak ve/veya doğrudan işi üstlenmek

Yukarıdaki maddelerde bahsi geçen her bir hizmeti ayrı ayrı veya birden fazla hizmeti aynı anda sağlayabiliriz.

Talep edilmesi durumunda PCM – Proje Döngüsü Yönetimi eğitimi de vermekteyiz.