Destek Verdiğimiz Projeler

Program Adı:                         : Hayat Boyu Öğrenme Programı (LLP)-Comenius

Projenin adı                           :Intskills 

Başlangıç tarihi – bitiş tarihi:01.10.2008 – 30.09.2010

Bütçesi                                    : 13.000 Euro

Yerine getirilen görevler       :Projenin hazırlanmasında ve uygulanmasında etkin bir şekilde çalışma

 

Program Adı:                          : LLP-Leonardo da Vinci -Yenilik Transferi (TOI)

Projenin adı                            : Geleneksel El Sanatlarında Dezavantajlı Gruplar için Yenilikçi Metotlar ve Pazarlama Teknikleri 

Başlangıç tarihi – bitiş tarihi: 01.12.2008 – 30.11.2010

Bütçesi                                    :  278.000 Euro

Yerine getirilen görevler       : Projenin her aşamasında etkin bir şekilde çalışma

 

Program Adı:                        : IPA-STK Mikro Hibe Programı

Projenin adı                           : Kahramanmaraş için Çevre Platformu Projesi

Başlangıç tarihi – bitiş tarihi : 12.03.2011 – 12.10.2011

Bütçesi                                    : 11.000 Euro

Yerine getirilen görevler       : Proje kapsamındaki web sitelerinin tasarımı ve güncellenmesi, projenin uygulanmasında ve raporlanmasında teknik destek sağlama

 

Program Adı:                        :  IPA- Özellikle Kız Çocuklarının Okullaştırılma Oranının Arttırılması Hibe Programı

Projenin adı                           : YİBO’lardan Liselere Liselerden Topluma Eğitim Destekleri

Başlangıç tarihi – bitiş tarihi: 17.12.2010 – 17.12.2011

Bütçesi                                    : 139.000 Euro

Yerine getirilen görevler        : Projede muhasebe ve sekreterya işlerini yürütme, projenin uygulanmasında ve   raporlanmasında teknik destek sağlama

 

Program Adı:                        : IPA-Kültür Sanat Hibe Programı

Projenin adı                           : Geleneksel Çocuk Oyunlarıyla Kurulan Kültür Köprüsü

Başlangıç tarihi – bitiş tarihi: 01.11.2010 – 31.12.2011

Bütçesi                                    : 82.000 Euro

Yerine getirilen görevler       : Çocuk oyunlarının öğretilmesi ve projede özellikle yurtdışı ortağıyla iletişim kurulmasında, koordinasyonda ve proje raporlamasında destek sağlama

 

Program Adı:                          :  Erasmus+ Gençlik Hareketliliği

Projenin adı                            : EVS for European Awareness, Culture and Art

Başlangıç tarihi – bitiş tarihi: 01.01.2015 – 31.12.2016

Bütçesi                                    : 23.885 Euro

Yerine getirilen görevler       : Projenin yazılması, ortak ile iletişim kurulması, projenin genel koordinasyonunun sağlanması

 

Program Adı:                          :  Erasmus+ Gençlik Hareketliliği

Projenin adı                           : Don’t Be Indifferent

Başlangıç tarihi – bitiş tarihi: 20.05.2015 – 29.05.2015

Yerine getirilen görevler        : Proje ortağı ile iletişim kurma ve projenin yurt dışı hareketliliğinde grup lideri olarak yer alma

Program Adı:                        :  IPA-Özellikle Kız Çocuklarının Okula Devam Oranlarının Arttırılması Hibe Programı

Projenin adı                             : Okumaya Evet Cehalete Hayır

Başlangıç tarihi – bitiş tarihi : 01.11.2015 – 31.10.2016

Bütçesi                                               : 217.595 Euro

Yerine getirilen görevler       : Projenin yazılmasında, uygulanmasında ve raporlanmasında görev alındı.

 

Program Adı:                        :  Erasmus+ Gençlik Hareketliliği

Projenin adı                           : Genç Şairler Şiirsel Yaklaşımlar

Başlangıç tarihi – bitiş tarihi            : 18.08.2019-26.08.2019

Bütçesi                                               : 23.000 Euro

Yerine getirilen görevler       : Projenin uygulanmasında teknik işlerin takibinde ve iletişim çalışmalarında, faaliyet yönetiminde destek sağlandı.

 

Program Adı:                           :  SODES

Projenin adı                             : Gençlerle Kültür Sanat

Başlangıç tarihi – bitiş tarihi : 2011-2012

Bütçesi                                    : 64.000 TL

Yerine getirilen görevler       : Projenin yazılmasında, uygulanmasında ve raporlanmasında destek sağlandı

 

Program Adı:                      :  DOĞAKA, Teknik Destek Programı

Projenin adı                         : Dijital Eğitime Yönelik İçerik Geliştirme Eğitimi ve Danışmanlığı

Başlangıç tarihi – bitiş tarihi : 2015

Yerine getirilen görevler    : Projenin yazılmasında, uygulanmasında ve raporlanmasında destek sağlandı.

 

Program Adı:                      :  T.C. İçişleri Bakanlığı, PRODES

Projenin adı                         : BİLSEK Gençlik Gelişim Akademisi

Başlangıç tarihi – bitiş tarihi : 2015

Yerine getirilen görevler    : Projenin yazılmasında, uygulanmasında ve raporlanmasında destek sağlandı.

 

Program Adı:                      :  T.C. İçişleri Bakanlığı, PRODES

Projenin adı                         : Gelecek için Gençlik Vizyonu

Başlangıç tarihi – bitiş tarihi : 2019-2020

Yerine getirilen görevler    : Projenin yazılmasında, uygulanmasında ve raporlanmasında destek sağlandı.

 

Program Adı:                           : Gothe Enstitüsü, Regional Network for Cultural Diversity

Projenin adı                             : BİLSEK Gençlik Gelişim Akademisi

Başlangıç tarihi – bitiş tarihi : Nisan 2021 - Ekim 2021

Yerine getirilen görevler       : Projenin yazılmasında, uygulanmasında ve raporlanmasında destek sağlandı.